Translate Tamil to any languages.

புதன், 22 மே, 2013

நினைவில் வருவது


ஆசிரியர் : பாடங்கள் நினைவில் வருகிறதா?

மாணவன் : படிப்பு நினைவில் வராதாம்...

ஆசிரியர் : அப்ப என்னடா வரும்?

மாணவன் : பறவை முனியம்மா அடிக்கடி கனவில் வருகிறா...

2 கருத்துகள் :

வருக அறிஞர்களே! தருக தங்கள் கருத்துகளையே!