Translate Tamil to any languages.

நுட்பங்களறிவோம் - செயலிகள் வழியே தமிழ்


உலகிலுள்ள கணினி மென்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் தமிழர் பணி செய்கின்றனர். அந்நிறுவன மென்பொருள்களில் தமிழை வெளிப்படுத்த அவர்களது பங்களிப்பு இருந்திருக்கலாம். ஆயினும் கணினி அறிவியலாளர் பலரால் செயலிகள் (Application) வழியே தமிழை வெளிப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது. அவ்வாறே யாழ்பாவாணன் ஆகிய நானும் யாழ் மென்பொருள் தீர்வுகள் (Yarlsoft Solutions) ஊடாக செயலிகள் (Application) வழியே தமிழை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன்.


இப்பக்கம் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை. விரைவில் இதன் பிற்பகுதியை இணைத்துக் கொள்வேன்.

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

வருக அறிஞர்களே! தருக தங்கள் கருத்துகளையே!