Translate Tamil to any languages.

ஞாயிறு, 3 மார்ச், 2024

எங்கே போகிறோம்

 02-03-2024 சனி மாலை 3 மணிக்கு யாழ் சரசுவதி (ராஜா கிறீம் ஹவுஸ்) மண்டபத்தில் மட்டுநகர் நீலையூர் சுதாகரனின் "கொத்துவேலி" பொத்தக அறிமுக விழாவில் "எங்கே போகிறோம்" என்ற தலைப்பில் பாடப்பட்ட என் கவிதை.

யாழிசைக் கவித்தடாகம் ஒருங்கிணைத்து வழங்கும்

"கொத்துவேலி" பொத்தக அறிமுக விழாவிலே

"எங்கே போகிறோம்" என்ற தலைப்பிலே

கவிதை அரங்கேறும் நிகழ்வூம் ஒன்றாச்சு!


பொன்னான கவியரங்கத் தலைவராக மின்னும்

பாவலர் உடுவிலுhர் கலா அவர்களுக்கு வணக்கம்!

பல்துறை ஆற்றலாளர் இவரென்று பறைசாற்ற

பத்துக்குமேலிவர் வெளியிட்ட பொத்தகங்களே சான்று!


இலக்கிய நாட்டமுடன் விழாவைச் சிறப்பிக்க

வருகை தந்துள்ள எல்லோருக்கும் வணக்கம்!

அரங்கையே அதிரவைக்கக் கவிபாட வந்திருக்கும்

பெருங்கவிஞர் எல்லோருக்கும் வணக்கம்!


நானோ தமிழறிவில் சின்னப்பொடியன் தான்

என்னையூமொரு பொருட்டாக எண்ணித் தான்

"எங்கே போகிறோம்" என்ற தலைப்பில் பாடத் தான்

இங்கே என்னையூம் அழைத்த உறவூகளுக்கு

நன்றியைக் கூறிக்கொண்டு நானும் தொடருகிறேன்.


எங்கே போகிறோம்


எந்நாளும் ஊருலகிற்கு என்னை அடையாளப்படுத்த 

எந்நேரமும் எல்லோரும் என்னோடு உரையாட

என்நாவால் ஒலிக்கும் தாய்மொழியாம் தமிழுக்கு

என்னுள்ளம் நிறைந்த நன்றியைக் கூறிக்கொண்டு

கதையை விதைக்கும் கவிதை வரிகளாய்

"எங்கே போகிறோம்" என்றவாறு தொடருகிறேன்.


எந்தனுhர் எல்லையிலே செந்தமிழ் விழாவாம்

வந்த பகலவன் செல்லும் வேளை தான்

இருள் சூழும் பொழுது பார்த்துத் தான்

வருவோர் போவோர் நிறையூம் அரங்கில் தான்

குத்துவிளக்கில் ஒளியேற்றி விழாவூம் தொடங்கியாச்சு!


எச்சூழலில் எப்படி வருவதென அறியாமல்

அச்சூழலில் வந்தாரைக் கண்டால் கண்கூசும்

மேலைநாட்டுப் பண்பாட்டு ஆடைகளை உடுத்தி

வேலைக் கடுமையெனத் தமிழர் பண்பாட்டை

காற்றிலே பறக்க விட்டிட்டு வந்தவர் தான்

பேச்சிலே பிறமொழிகளையே கலப்பாகப் பேசினர்

நாம்தமிழர் என்போராம் நம்தமிழைப் பேசவில்லையே!

நாம்தமிழர் நடாத்திய தமிழ்விழாக் காட்சியிதுவோ!!


நம்தமிழைப் பேணும் பற்றாளர் பரிசினைப் பெற

நம்தமிழர் ஒருவரை அரங்கிலேற அழைக்கையிலே

தமிழர் பண்பாட்டைப் பேணாத ஆடையூடுத்தி

தமிழ்விழா அரங்கிலே பரிசில்பெறப் போகலாமோ?

பார்த்தோர் காதுகிழிய முணுமுணுத்தனர் ஆங்கே!

பார்ப்போரில் வானிலிருந்து வந்திறங்கிய நக்கீரராம்

"எங்கே போகிறோம்" என்றுரக்கக் கேட்டாராம்

அங்கே அடுத்தகணம் அவருயிர் போச்சுதாம்! 


பிறந்த நாள், திருமண நாள் என

சிறப்பான நிகழ்வூகள் எதுவானாலும்

விருந்தளித்து வந்தாரை வரவேற்பது வழக்கமே!

விருந்தாகப் பதினெட்டுக் கறிகளும் ஊரரிசிச் சோறும்

விருந்துண்ணும் அரங்கிலே நிரையில் அடுக்கியாச்சு!

விருந்துக்குமுன் வந்தாரும் குடிக்கவூம் ஏற்பாடாம்

ஆணுக்குப் பெண் நிகரென்று காட்டவே

ஆணும் பெண்ணும் குளிர்பானம் குடித்தனராம்!


விருந்துண்ண வாவென்று சொன்னதும் விரைவாய் 

விருந்துண்ணக் குடித்தாரும் தள்ளாடி வந்தனராம்

ஒழுங்கான நிரையிலடுக்கிய உணவூத் தாங்கிகள்

ஒழுங்கில் வந்த தள்ளாடிகளும் தள்ளாடியதால்

உணவூண்ணும் அரங்கிலே விழுந்துணவைச் சிந்தின!

உணவெல்லாம் சிந்திச்சிதறிக் கிடந்ததைக் கண்ட

குண்டூசியாலே சிந்தியசோற்றை குத்திப்பொறுக்கித் தின்ற

வள்ளுவரும் வானிலிருந்து வந்திறங்கிப் பார்த்திட்டு

"எங்கே போகிறோம்" என்றே கத்திச் செத்தாராம்!


முழுவூலகைத் தமிழர் ஆண்டது பேச்சானாலும்

அரையூலகைத் தமிழர் ஆண்டது எழுத்திலே

'கடல் கொண்ட தென்னாடு' என்ற பொத்தகமாய்

கா.அப்பாத்துரை அவர்கள் வெளியிட்டாராம்!

தமிழின் தொன்மை, தமிழரின் பண்பாடு பேசி

தமிழே செம்மொழி என்று முழங்கும் - நாம்

எம்கண் முன்னே எம் அடையாளம்

எம்மவரால் சிதைக்கப்படுவதைக் கண்டும் கூட

"எங்கே போகிறோம்" என்றுணரத் தான்

எத்தனை மணித்துளிகள் எடுக்கப் போகின்றது?


நன்றி.


செவ்வாய், 16 ஜனவரி, 2024

வெற்றிநடை கவிநடை | வந்தது வந்தது இனிய தைப்பொங்கல்|

உலகத் தமிழ் உறவுகளே! 2024 இல் மீண்டும் தங்களுடன் இணைகிறேன்.


ஊடக வெளியில் ஊடறுக்கும் வெற்றிநடையில் 
வெற்றிநடை வழங்கும் கவிநடை நிகழ்வில் 
வந்தது வந்தது இனியதைப் பொங்கலென 
தந்தனர் தலைப்பொன்று நான்கவி பாடிடவே! 

சின்னப் பொடியன் நானென்று அறிந்துங்கூட 
என்னையும் கவிபாட அழைத்த 
வெற்றிநடைக்கு வணக்கம் 

என்னோடு கவிபாட இணையும் 
பெரியோருக்கு வணக்கம் 

அன்போடு கவனித்து கேட்கின்ற 
அறிஞருக்கு வணக்கம் 

என்னையும் உங்களையும் இணைக்கும் 
ஊடகத் தமிழுக்கு வணக்கம் 

என்பாவைச் சுவைத்துக் கேளுங்கள் பாடுகின்றேன்.

                                                        <--->

பனித்துளி விழுந்து குளிர்ந்தது குளிர்ந்தது 
இனியதைப் பொங்கல் வந்தது வந்தது
(பனி)

இனியதைப் பொங்கலிலும் மகிழ்வோடு வாழ்வோம்
பனிதரும் குளிரிலும் பிணியின்றி வாழ்வோம் 
(இனி)

ஆடியில தேடிவிதைத்த காலம் போயிற்று 
ஆவணியில மழைவந்த காலம் போயிற்று 
புரட்டாதியில விதைக்கிற காலம் ஆயிற்று
மாசிப்பனியில அறுவடைக் காலம் ஆயிற்று
மாதங்களின் மாற்றங்களில் சோர்வுகளே ஆயிற்று 
தையிலும் பகலவனுக்கு நன்றிப்பொங்கல் ஆயிற்று
(பனி)(இனி)

தமிழருக்கு முதல்மாதம் முதல்நாள் பொங்கல் ஆயிற்று 
உழவருக்குப் புதுநெல்லு புத்தரிசிப் பொங்கல் ஆயிற்று 
பகலவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொங்கல் ஆயிற்று 
நல்லெண்ணம் நல்வழி காட்டும் பொங்கல் ஆயிற்று  
புத்தாண்டுப் புதுமுயற்சித் தொடக்கமே பொங்கல் ஆயிற்று 
எவ்வாண்டும் தவறாமல் தப்பாமல் பொங்குவதாயிற்று
(பனி)(இனி)

குடும்பமே கூடிநின்று பொங்கும் நாளாயிற்று 
பகலவன் கதிர்பட்டு பனித்துளி மின்னுவதாயிற்று 
பொங்கற்பானை பொங்கி வழியும் நேரமாயிற்று 
பொங்கிடும் நுரைவழி வேளாண்மை என்றாயிற்று 
பானையில் இருந்தள்ளி எடுத்துப் படைத்துமாயிற்று
பகலவனைப் பார்த்துப் பக்தியிசை படிப்பதாயிற்று
(பனி)(இனி)

தைப்பொங்கல் பொங்கிப் படைத்து உண்டும் ஆயிற்று 
உண்டாறுமுன் புதுப்பணியும் தொடங்கி ஆயிற்று 
கோயில்போய்க் கும்பிட்டு வயற்கரையும் பார்த்தாயிற்று 
உழவுக்குத் துணைநின்ற எருதுக்குமடுத்துப் பொங்கலாயிற்று 
பணியிடத்தில் பொதுவிடத்தில் பண்பாட்டுப் பொங்கலாயிற்று 
உலகெங்கும் தமிழரின் தைப்பொங்கலே பேச்சாயிற்று 
தமிழரின் தைப்பொங்கலை உலகமே பின்பற்றலாயிற்று
(பனி)(இனி)

                                                    (முற்றும்)


புதன், 24 மே, 2023

வேலைக்குப் போவாள் (கடுகுக் கதை)

 வானம் செம்மஞ்சள் நிறமாக, ஊரும் வெயில் தணிந்ததாக, எரிந்து கொண்டு கடலில் விழுகிற மாதிரிச் சூரியனும் வானில் மின்னக் குத்து மதிப்பாக ஐந்து மணியைத் தாண்டி இருக்கும் அழகான மாலைப் பொழுது. 


முதன்மைச் சாலை வழியே எதிரெதிரே உயிரனும் பொன்னியும் எதிர்பாராமல் சந்திக்கின்றனர். தெரு ஓரமாக ஒதுங்கிக் கொண்டு ஏதோ பேச முற்படுகின்றனர். 


'உனக்கு என்ன வேலை கிடைச்சாச்சு கொண்டாட்டம் நடத்தி போட்டீர். தெருவாலே போன என்னையும் தங்களுடைய வீட்டுக்கு இழுத்துப் போட்டீர். உமக்கு வேலை கிடைச்ச கொண்டாட்டத்தில எனக்கு அதிகம் வரவேற்பு கிடைக்கேல... என்றாலும் வீட்டுக்காரருக்கு என்னையும் நல்ல படிச்ச பிள்ளை என்று காட்டிப்போட்டீர்.' என்றவாறு பொன்னி தன் பேச்சைத் தொடுத்தாள்.


'நேர்காணலுக்குப் போகேக்க என்னைக் கண்டதால் தான் நீ விசாரித்தாய் என்று அறிந்தேன். நேர்காணல் முடிந்து வீட்டுக்குத் திரும்பும் வரை நீ காத்திருப்பாய் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை நேர்காணலில் தெரிவு செய்யப்பட்டேன் என்றதும் என்னை இறுகப்பற்றினாய். என் மீது ஏதோ அக்கறை உனக்கு இருப்பதை உணர்ந்தேன். அதனால் தெருவில் நின்று கதைத்தால் ஊராக்கள் நாலும் கதைப்பினம். அதுதான் வீட்டுக்கு வா என்று அழைத்திருந்தேன். என்னவோ உன் திறமையால வீட்டாரின் உள்ளத்தை கொள்ளை அடித்து விட்டாய்!' எனத் தன் எண்ணத்தை உயிரன் பகிர்ந்தான். 


'இப்பவும் தெருவில் தான் நிற்கிறோம், இதில நின்றால் ஊராக்கள் நாலும் கதைக்காதுகள் பத்துப் பதினைந்து எனப் போட்டுக் கதைப்பினம். அடுத்த தெருவில் தான் என்னுடைய வீடு. ஒரு மணித்துளி நேரம் என் வீட்டுக்கு வந்து போகலாமே! வாங்க! வாங்க! என் வீட்டையும் பார்த்ததாக முடியும்.' என்று பொன்னி அழைத்துச் சென்றாள். 


பெட்டை நாய்க்குப் பின்னால போற பொடியன் நாய் போல பொன்னிக்குப் பின்னாலே உயிரன் போய்க் கொண்டிருப்பதை வானம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது.


வாவ் வாவ் எனப் பொன்னி வீட்டு நாய்கள் குரைத்தது. யார் யார் என வீட்டில் உள்ளவர்கள் படலை வரைக்கும் வந்து விட்டனர். 


உந்தச் சைவப் பள்ளிக்கூடத்தில என்னோட படித்த நண்பர் ஒருவர் எங்கட வீட்டைப் பார்க்க வருகிறார். வழியில கண்டால் போல நான் தான் கூட்டிக்கொண்டு வாரேன். நிலைமையைச் சொல்லிப் போட்டு உயிரனை வீட்டிற்கு உள்ளே பொன்னி அழைத்துச் சென்றாள். 


'வாங்கோ தம்பி! ஏதோ நல்ல வேலை கிடைச்சிட்டுதாம். பொன்னி சொல்லித் தான் அறிந்தோம். இப்ப மகிழ்ச்சி தானே!' என்று பொன்னியின் தாய் மங்கம்மா, தகப்பன் மணிராஜ் உயிரனை வாழ்த்தி வரவேற்றனர். 


'வேலையில எதற்கும் முகம் கொடுத்து வேலை செய்தால் தான், நிரந்தரமாக வேலை செய்து பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு பெற்று முன்னேற முடியும்' என மணிராஜ் உயிரனுக்கு வழிகாட்ட, மங்கம்மா பால்த் தேனீர் போட்டுக் கொண்டு வந்து உயிரனுக்கு நீட்டினார். 


'உங்களுக்குச் சரியான வரவேற்புத் தான்.' என்று உயிரனை பார்த்துப் பொன்னி புன்னகைத்தாள். நாங்கள் ஒன்றும் பெரிய பணக்காரர் இல்லை. அதனால், எங்கட வீடும் ஒரு சின்ன வீடு தான். வீட்டு நிலைமையைப் பொன்னி விளக்கினாள். 


'நீயும் படிச்ச நீ தானே! நல்ல வேலைக்கு விண்ணப்பித்து வேலை கிடைத்ததும் தந்தி அடிக்கவும்.' என்று உயிரன் தன் விருப்பத்தினை வெளியிட்டுத் தான் வீட்டுக்குப் புறப்பட எழும்பினான்.


'எங்கட பிள்ளையும் வேலைக்கு விண்ணப்பம் போட்டபடி தான் இருக்கிறாள். இவளுக்கேற்ற வேலை கிடைக்க வேண்டுமே!' என்று தாய் மங்கம்மா தன் பிள்ளையை உயர்த்திப் பேசினார். 


'இந்தக் காலத்தில என்னத்தைப் படிச்சாலும் நல்ல வேலையில நல்ல வருவாய் பெறுகிற ஆளாக இருக்க வேண்டும்' என்று தந்தை மணிராஜ் உம் தன் பக்கத்துக்குச் சொல்லி முடித்தார். 


படிப்பில கெட்டிகாரப் பிள்ளை. படிச்சு முன்னேற ஊக்கம் தருகிற பிள்ளை. நேர்காணலுக்கு போகேக்கையும் வேலை கிடைச்சால் தான் தன்னைப் பார்க்கலாமென்று எச்சரித்தும் அனுப்பிவைத்தாள். அப்படியான நல்ல பிள்ளை கேட்டதற்காக உங்களுடைய வீட்டையும் வந்தேன் என்று உயிரன் தன் நிலையை விளக்கினான். 


'சரி! பிள்ளைக்கு வேலை கிடைத்ததும் சொல்லுங்கோ! அப்ப உங்கட வீட்டை வருவேன். இப்ப நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்' என்று உயிரன் தன் வீடு நோக்கிப் புறப்பட்டான். 


'உன்னைப் போல தம்பி, எங்கட பிள்ளைக்கும் வேலை கிடைத்தால் எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தான்.' என பொன்னியின் தாய், தந்தை உயிரனை வழியனுப்பி வைத்தனர். 


'இனி வேலையில தான் இருப்பியள். என்னோட கதைக்கக் கூட நேரம் இருக்குமோ தெரியாது.' என்று பொன்னி உயிரனின் கையைப் பிடித்துக் கேட்டாள். 


'கதைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் கதைக்கத் தானே வேண்டும். இதில் என்ன சிக்கல் இருக்கு' என உயிரன் கையை விடுவித்துக் கொள்கிறான். 


'முதல்ல நீ ஒழுங்காக வேலையில் சேர், பிறகு தான் நீ உயர்ந்த நிலைக்கு வருவாய். அப்பதான் நானும் பெரிய இடத்துப் பிள்ளையெனக் கதைக்க முடியும். சரி! என்னுடன் கதைப்பதற்காகத் தானும் நீ நல்ல வேலையில சேரத் தானே வேண்டும்.' என உயிரன் பொன்னியின் கையைக் குலுக்கினான். 


'நானும் முயற்சி செய்கிறேன். எங்கேயும் வெற்றிடமிருந்தால் மறக்காமல் எனக்கு நினைவூட்டும்' என்று அவளும் அவனது கையை இறுகப் பற்றுகிறாள். 


'மீண்டும் சந்திப்போம்' என இருவரும் கையை விலக்கிக் கொண்டு பிரிகின்றனர். 


(யாவும் கற்பனை)


ஞாயிறு, 21 மே, 2023

நேர்காணல் (கடுகுக் கதை)


 காலை விடிந்தது. பகலவன் வீட்டை குடைந்து ஒளி தந்தான். ராசம்மா தேநீர் போட்டு பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தாள். ராசையா தனது வேலைகளைச் செய்வதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் 


மூத்தவன் உயிரன் தனது படிப்பில் கவனம் செலுத்தி தன் படிப்பைத் தொடருகிறான். மற்றவர்களை 'கொண்ணன் எழும்பிப் படிக்கிறான். நீங்களும் எழும்பிப் படியுங்கோ' என்று  ராசம்மா  எழுப்புகிறார். 


'ஏழரை மணியாப் போச்சு. அவரவர் வேலைக்கு போக ஆயத்தம் செய்யுங்கோ.' என ராசையா நினைவூட்டினார். 'சாப்பாடு தயார், குளிச்சா வந்து சாப்பிடுங்கோ' என ராசம்மாவும் அறிவிப்புச் செய்தாள். 


உயிரனும் தனது கடமைகளை முடித்துக் கொண்டு, தெருவுக்கு இறங்கினான். ஏதோ ஒரு நேர்காணல் என்று புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான். வழியில கறுத்தப் பூனை குறுக்கால போனது. அவன் அதைப் பற்றி அலட்டிக் கொள்ளாமல் பயணிக்கிறான். வழியில 'இந்த மூஞ்சிக்கு, உனக்கும் ஒரு வேலையோடா' எனச் சிலர் நையாண்டி பண்ணினர். அதனையும் கடந்து பயணிக்கிறான். பொன்னி என்ற ஒருத்தி 'நல்ல சம்பளத்தோட வேலை கிடைக்காட்டி, இந்த மூஞ்சியைப் பார்க்காதே' என்று எச்சரிக்கிறார் இவற்றையெல்லாம் தலையில் போட்டபடி உயிரனும் நேர்காணலுக்குப் பயணிக்கிறான்.


'உறுதியான எண்ணத்துடன் எந்தப் பயணம் மேற்கொண்டாலும் எப்போதும் பின்னடைவுக்கு இடம் இருக்காது' என்று பலர் தங்கள் புத்தகங்கள் எழுதி இருந்ததை உயிரன் படித்திருந்தான். அதனால் அவன் தனது குறிக்கோளிலிருந்து விலகாமல் தனது பயணத்தைத் தொடருகிறான். 


குறித்த நேர்காணல் இடத்துக்கு உயிரன் சென்று, தனக்கான அழைப்பு வரும் வரை காத்திருக்கிறான். தனக்கான அழைப்பு வந்ததும் நேர்காணலில் தலையைக் காட்டுகிறான். நேர்காணல் செய்பவரோ படித்தது; படித்ததை வைத்துப் பயிற்சி பெற்றது; பிற இடங்களில் பணி செய்தது என்று பல கேள்விக் கணைகளைத் தொடுத்தார். கடைசியாக 'எனது நிறுவனத்தை ஏன் தெரிவு செய்தாய்' என்றும் கேள்வியை முன்வைக்கின்றார். 


நேர்காணல் செய்தவருக்கு உயிரனின் பதில்கள் திருப்தி அளித்தாலும் மாற்றாரை நேர்காணல் செய்வதற்காக 'வெளியில் போய் இரும்' என்று பணிக்கின்றார். நேர்காணலுக்கு வந்த அனைவரும் நேர்காணல் செய்து முடித்து உயிரனுடன் வெளியே காத்திருக்கின்றனர். 'யார் யாரைத் தெரிவு செய்தாச்சு' என்ற அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஒரு மணித்துளி, இரண்டு மணித்துளி என நேரம் கடக்கிறது. 'யாரை தூக்கப் போறாங்களோ எல்லாரையும் கலைக்கப் போறாங்களோ' என்று அவரவர் பேசிக் கொள்கின்றனர். 


நேர்காணல் செய்தவர் எல்லோரும் பார்க்கக் கூடியவாறு வெளியே வந்து நின்று ஒரு நிறுவனம் 'தனது எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற அறிவும் செயற்றிறனும் மிக்க ஆளைத் தேடுவது வழக்கம். அதன்படிக்குப் பத்துப் பேர் தேவைப்படுமிடத்தில் இந்த நேர்காணலில் ஐந்து பேரைத் தான் தெரிவு செய்யக் கூடியதாக இருந்தது.' எனத் தனது அறிவிப்பை வழங்கத் தொடங்கினார். அதன்படிக்கு, அந்த ஐந்து பேரில் உயிரனும் தேர்வு செய்யப்படுகிறார். 


புதிய சூழலில் புதிய சந்திப்பில் புதியவர்களை அறிமுகமாக்கிக் கொள்வதால் பல நட்புகளைத் தோற்றுவிக்கலாம். பல நல்ல அறிஞர்களும் நண்பராகக் கிடைக்கலாம். அந்த வகையில் உயிரனும் பலருடன் தன்னை அறிமுகம் செய்து, பலரையும் தனது பக்கம் உள்வாங்கிக் கொள்கிறான். அதன்படிக்குப் பலரும் அன்றிலிருந்து உயிரனுடன் நண்பர்கள் ஆகின்றனர். 


குறித்த இடத்தில் இருந்து எல்லோரும் கலையும் போது உயிரனும் வீட்டுக்குச் செல்கிறான். செல்லும் வழியில் மீண்டும் பொன்னி வந்து நின்று மறித்து 'நேர்காணல் எப்படி இருக்கு, நீ தெரிவு செய்யப்பட்டாயா' என்று கேட்கின்றாள். 'தன்னில் இவ்வளவு அக்கறை இவளுக்கு ஏன் என்பதை அவன் அந்த நேரம் அலசிக்கொள்ள விரும்பவில்லை' எல்லாம் வெற்றி, அடுத்த மாதம் முதலாம் நாள் வேலை என்று சொல்லிவிட்டான். 


அந்தத் தெருவால பலர் பயணிக்கின்ற அந்த வேளை கூட, அவள் அவனை இறுக அணைத்து; 'எனக்கு வாழ்வு கிடைத்துவிட்டது' என்று ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறாள். அதன் பின்னர் தான், அவள் தன் மீது பற்று வைத்திருக்கிறாள் என்பதை உயிரனால் உணர முடிந்தது. சரி! சரி! தெருவில வீண் பேச்சு எதற்கு, 'வீட்டுக்கு வா போவோம்' என்று அழைக்கின்றான். அவளும் அவனது நிழல் போலத் தொடர்ந்தாள்.


வீட்டுக்கு சென்ற உயிரனுடன் அழையா விருந்தாளியாக பொன்னியும் வந்து சேர்ந்தாள். ராசம்மாவும் ராசையாவும் 'யார் இந்த பிள்ளை' என்று கேட்காமல் 'உனக்கு வேலை கிடைத்து விட்டதா' என்று கேட்கின்றனர். 'ஆம்! கிடைத்துவிட்டது, ஐம்பதினாயிரம் சம்பளம்' என்றான். அவனைத் தாயும் தகப்பனும் கட்டி அணைத்துக் கொண்டனர். 'தலைப் பிள்ளை தலை நிமிர்ந்து விட்டான்' என்று அவர்களும் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தனர்.


அப்ப தான் உயிரனின் சகோதரர்கள் 'அண்ணாவுக்கு வாழ்த்துகள்' என்று கைகுலுக்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது தான் 'யாரந்தப் புது ஆள்' என்று வினவினர். வழியில் என்னைப் பார்த்துப் பலர் பழித்தும் நெழித்தும் கொண்டிருக்கும் போது, சைவப் பள்ளிக்கூடத்தில படித்த இவள் மட்டும் வாழ்த்துத் தெரிவித்தாள். 'நான் தெரிவு செய்யப்பட்டதை அறிந்து கொள்ள' நேர்காணல் முடியும் வரை தெருவில காத்திருந்திருந்தாள். 'வேலை கிடைச்சிட்டுது' என்றதும் மகிழ்ச்சியடைந்தாள். 'வீட்டுக்கு வா, வீட்டில வந்து கதைக்கலாம்' எனக் கூட்டிக் கொண்டு வந்தனான் என விளக்கினான்.. அந்த வீட்டில் உயிரனுக்கு வேலை கிடைத்த கொண்டாட்டம் தொடர்கின்றது.

                                              (யாவும் கற்பனை)ஞாயிறு, 15 ஜனவரி, 2023

2023 தை பிறந்தால் நல்வழி பிறக்கும் தானே!

 

 
உலகத் தமிழ் வலைப்பதிவர்கள் மற்றும் வாசகர் எல்லோருக்கும் இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துகள்.

2023 இல் எனது 'தன் முன்னேற்ற வழிகள் (Ways of Self Improvement)' வலையொளிப் பக்கம் https://www.youtube.com/@kasi.jeevalingam தொடங்கியுள்ளேன். அதில் வரும் தகவலை வாசிக்க https://mhcd7.wordpress.com/ என்ற இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்.
"2023 தை பிறந்தால் நல்வழி பிறக்கும் தானே!" என்ற நம்பிக்கையில் வலைப்பதிவுகளை அதிகம் பகிர எண்ணியுள்ளேன்.